پیک شهر

دسته‌بندی آگهی مشاغل خدماتی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 183 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 189 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 615 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 176 بازدید 300,000 تومان

  نیرو همه کاره خدماتی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 467 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 348 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 374 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 414 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 225 بازدید 6,200,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 299 بازدید لطفا تماس بگیرید

  نظافت منازل و….

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 262 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 345 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 333 بازدید 150,000 تومان

  تعمیرات پکیج

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 345 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 331 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 459 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 516 بازدید لطفا تماس بگیرید

  هرس وکود دهی درختان

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 438 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 385 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 421 بازدید لطفا تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 488 بازدید لطفا تماس بگیرید

  لوله باز کنی و فنر زنی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 492 بازدید 80,000 تومان

  خدمات کاشت مژه

  1 سال قبل